Syntetická koža


Techniky šitia

Pohyby počas šitiamusia byť v súlade s normami. Obzvlášť najtenšie ihly a nite sa nesmú používať, aby nevznikali problému pri šití. Ideálne je používať triangulárne ostré "SD" ihly (vhodné pre semiš a technické šitie kože). Ak sa nepoužijú pri šití triangulárne ihly, je potrebné urobiť najskôr stehový test a skúška na roztrhnutie po zošití vzorky.

Pri šití treba uprednostniť tzv. "Clutched stitching". Informácie ako typ nite, ihly, frekvencia výmeny ihly, typ stehu, typ šijacieho stroja, sila stehu a počet stehov na centimeter veľmi dôležité, aby pri šití nezvnikali problémy. Šitie musí byť prevedené tak, aby nedošlo k poškodeniu textúry produktu. Požadovaného výsledku je možné dosiahnuť dodržaním týchto informácií. Všetky vyššie uvedené parametre šitia môžu ovplyvniť to, či budú pri šití vznikať akékoľvek problémy.

Read More

Nájdenie najvhodnejšieho stehu je úlohou výrobcu a spracovateľa textílií prostredníctvom vlastných nástrojov a prostriedkov, ktoré pri výrobe bežne používa. Nie vždy je možné nájsť vo výrobe požadované ideálne podmienky. Avšak, s malými zmenami, je možné zmeniť výsledok.

 


Šitie technickej kože v čalúnickom priemysle:
Niť Gutermann
Niť pre ihlu TERA 40 75 TEX
Spodná niť TERA 40
Nastavenie pnutia Stredná hodnota
Ihla Groz – Beckert
Typ ihly DP x 35 (long body)
Hrúbka ihly 100/16
Typ hrotu ihly SD – Triangular sharp edges must be preferred
Šijací stroj Pfaff 2235 – Durkopp 367
 

 
Pri šití kože treba uprednostniť bi-pod čalúnické šijacie stroje kvôli pohybu ihly od výrobku.
 

 
Hustota stehu minimálne 5 stehov na centimeter
 

 
Zakrytý športový steh:
Niť Gutermann
Niť pre ihlu TERA 10 300 TEX
Spodná niť TERA 20 150 TEX
Nastavenie pnutia middle locking
Ihla Groz - Beckert
Typ ihly DP x 35 (long body)
Hrúbka ihly 160/23
Typ hrotu ihly SD – Triangular sharp edges must be preferred
Šijací stroj Pfaff 2235 – Durkopp 867
 

 
Pri šití kože treba uprednostniť bi-pod čalúnické šijacie stroje kvôli pohybu ihly od výrobku.
 

 
Hustota stehu 0,8 stehu na centimeter, rozostup musí byť nastavený na hodnotu 8
 


 

Clutched stitching types must be preferred in stitching techniques. Thread type, needle type, needle change period, linking method, machine type, stitching tension and number of strokes per cm choices are important for not to face with stitch ripping problems. Stitching must be done in a way to not to damage our product’s texture. The desired result can be reached through the most suitable application of these preferences. All of those aforementioned subjects can trigger its own problem.

Finding the most suitable stitching will be enabled with the trials and betterments done by the armchair manufacturing company’s own means. It is not always possible to find the desired ideal conditions in the production centers. However, with small changes, it is possible to change the outcome.

For the Assembly (Linking) Stitching of Technical Leader for Upholstery:

Thread                                       Gutermann

Needle thread                        TERA 40         75 TEX

Bobbin thread                         TERA 40

Tension setting                       Middle locking

Needle                                       Groz – Beckert

Needle type                            DP x 35 (long body)

Needle thickness                   100/16

Needle tip type                      SD – Triangular sharp edges must be preferred

 

Machine                                    Pfaff 2235 – Durkopp 367

For leather stitching, bi-pod upholstery sewing machines must be preferred for needle movement to not the product.

Stitching rate                           at least 5 stitches per cm

 

For Blind (Sport) Stitching:

Thread                                       Gutermann

Needle thread                        TERA 10         300 TEX

Bobbin thread                         TERA 20         150 TEX

Tension setting                       middle locking

 

Needle                                       Groz – Beckert

Needle type                            DP x 35 (long body)

Needle thickness                   160/23

Needle tip type                      SD – Triangular sharp edges must be preferred

 

Machine                                    Pfaff 2235 – Durkopp 867

For leather stitching, bi-pod upholstery sewing machines must be preferred for needle movement to not the product.

Stitching rate                           0.8 stitches per cm, pitch setting must be set at 8.